Warsztaty na temat zdrowego żywienia

Dzisiaj klasy I - V czestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat zdrowego żywienia. Warsztaty realizowane są w ramach "PROGRAMU DLA SZKÓŁ". Temat zajęć: Kolorowy świat warzyw i owoców na talerzu. Napoje mleczne – źródło wapnia w diecie dziecka w wieku szkolnym.

Celem zajęć było:

1. Uświadomienie dzieciom znaczenia warzyw i owoców w diecie.

2.Umiejętność podziału produktów na owoce i warzywa.

3.Śniadanie – co daje jego spożywanie?

4.Uświadomienie dzieciom znaczenia niemarnowania żywności.

5.Powiązanie ww. celów z realizowanym w szkole Programem dla szkół.

Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach zarówno części teoretycznej, odpowiadając na pytania prowadzącej, rozwiązując zagadki i omawiając piramidę żywienia. Następnie uczestniczyły w zajęciach ruchowych przy muzyce.

Druga część to było samodzielne przygotowanie koktajlu owocowego. Uczniowie na podstawie instrukcji przygotowali owoce i warzywa: obierali, kroili, a następnie przy pomocy prowadzącej w blenderze przygotowali zdrowy napój.

NA GÓRĘ