Pracownicy szkoły 2021/2022


Kadra pedagogiczna

mgr Mateusz Marciniak                - dyrektor szkoły, historia, WOS

mgr Anna Barnat                          - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż

mgr Patrycja Mroczka- Karendys - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki

mgr Adrianna Rataj                      - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnaej, informatyki

mgr Małgorzata Szeliga                - nauczyciel j. polskiego

mgr Barbara Przybylska                - nauczyciel j. polskiego, j. angielskiego

mgr Danuta Dąbrowska-Szewczyk -nauczyciel biologii, przyrody, plastyki, techniki

mgr Jarosław Turyk                       - nauczyciel j. angielskiego

mgr Marta Orligóra                        - pedagog szkolny, wychowawca świetlicy,

mgr Małgorzata Sobczyk                - nauczyciel religii, doradztwo zawodowe

Małgorzata Zapiór                          - nauczyciel matematyki

mgr Katarzyna Wróblewska            - nauczyciel matematyki, informatyki

mgr Piotr Leśniewski                      - nauczyciel fizyki, geografii, wychowania fizycznego

mgr Krzysztof Kotlarski                - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Monika Kowalczyk                   - nauczyciel historii, bibliotekarz

mgr Karolina Mucha                       - nauczyciel j. niemieckiego

mgr Tamara Benkiewicz                 - wychowanie przedszkolne

mgr Jadwiga Demczuk                   - wychowanie przedszkolne, logopeda

mgr Agnieszka Czerwińska             - nauczyciel chemii

Pracownicy administracji i obsługi

Weronika Kołodziej               sekretarz

Agnieszka Winnicka              intendentka

Izabella Kuśnierz                  główna księgowa

Teresa Domańska                  kucharka

Mariola Kot                           pomoc kuchenna

Beata    Boryczka                  pomoc kuchenna

Dorota Wojtowicz                 porządkowa

Krystyna Gajdosz                  porządkowa

Zdzisław Kołodziej                 konserwator

 

 

NA GÓRĘ