Kadra

mgr Tamara Benkiewicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: ed. wczesnoszk.

nauczyciel dyplomowany