Rekrutacja do oddziału i punktu przedszkolnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

2023/2024

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na wolne miejsca

 

- od 05 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. składanie przez rodziców Wniosku o przyjęcie
do publicznego przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do 07 marca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych,                     

-do 15 marca 2024 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia,

- do 19 marca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

rekrutacja  uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 

- od 29 kwietnia 2024 r. do 26 maja 2024r. składanie  przez rodziców Wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,   

- do 14 czerwca 2024 r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

- do 21 czerwca 2024 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, 

- do 28 czerwca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

W załączniku znajdują się informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji do punktu i oddziału przedszkolnego.

NA GÓRĘ