Rekrutacja do klasy I

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 05.02.2024r. do 22.03.2024, wówczas kandydaci nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu)

- od 27 maja 2024 r.  do 07 czerwca 2024 r. składanie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do 12 czerwca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- do 14 czerwca 2024 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

- do 18 czerwca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Postępowanie uzupełniające:

- od 01 sierpnia 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. składanie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do 27 sierpnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- do 29 sierpnia 2024 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

- do 30 sierpnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

NA GÓRĘ