RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

Przewodnicząca: Barbara Różycka            Zastępca: Kamila Hendel-Baran

               Skarbnik: Ewa Bak                  Protokolant: Agnieszka Winnicka

 

 

DRODZY RODZICE !!!

Składka na Radę Rodziców pozostaje bez zmian !

40 zł  - wpłata za jedno dziecko,

35 zł - wpłata za każde dziecko gdy jest dwójka dzieci w szkole

30 zł - wpłata za dziecko gdy mamy trójkę lub więcej dzieci w szkole

 

Wpłaty dokonać można w sekretariacie szkoły lub przelewem na nr konta RR:

23 1090 2082 0000 0001 3753 4011

Rada Rodziców przy SP w Krzeczynie Wielkim

Tytuł: RR Imię i nazwisko dziecka, klasa

 

Dziękujemy bardzo za wpłaty za ubiegły rok.

 Dzięki temu udało się Radzie Rodziców:

 

* zakupić prezenty i kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej oraz na zakończenie Roku

* zakupić książki na pasowanie pierwszoklasistów

* wynająć Mikołaja

* ufundować akcesoria do edukacji i zabawy do świetlicy w trakcie ferii zimowych

* udekorować salę na bal karnawałowy i zakupić nagrody na tym balu

* wynająć animatorów dla najmłodszych oraz iluzjonistę dla starszych

* zakupić drukarkę do oddziału przedszkolnego

* zakupić pomoce edukacyjne do klasy biologiczno-przyrodniczej

* udekorować schody szkoły edukacyjnymi naklejkami

* ufundować materiały edukacyjne oraz słodycze dla dzieci na noc do szkoły

* przekazać dofinansowanie dla każdego ucznia z okazji Dzień Dziecka

* dofinansować elektroniczny dziennik

 

W tym roku chcielibyśmy zakupić książki na pasowanie, nagrody, gry, kwiaty itp.

Chcemy ufundować  m.in.:  prezenty z okazji Mikołaja,  atrakcje na Dzień Dziecka, zorganizować kiermasz  oraz wspomóc szkołę w realizacji nowych przedsięwzięć