PUNKT PRZEDSZKOLNY I

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wychowawca:mgr Ewa Zientek

 

 

Baran Michał, Boryczka Lena, Czerniak Zuzanna, Denko Amelia, Grzelka Nadia, Jamróz Mikołaj, Lisowicz Artur, Łata Alicja, Miszczyk Filip, Moliński Dawid, Ogłoziński Bartosz, Piątek Róża, Pituch Kacper, Stefanowicz Łukasz, Winnicki Wiktor, Witkowski Franciszek, Wybraniak Julia.

 

Punkt przedszkolny- grupa liczy 17 dzieci (pięcioro dzieci pięcioletnich, ośmioro dzieci czteroletnich, czworo dzieci trzyletnich).

 

 


W naszym przedszkolu adaptacja dzieci przebiegała w miarę łagodnie.

 

Pierwsze dni rozstania z mamą były dla nielicznych nieco trudne. Jednak już po kilku dniach na twarzach dzieci zamiast grymasów, łez pojawiał się mały tajemniczy uśmiech.

 

            Dzieci szybko się poznały, polubiły, nawiązały kontakty tworząc kilkuosobowe zespoły do wspólnych zabaw.

 

            W atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania dzieci poczuły się bezpiecznie i zrozumiały że w tym miejscu mogą spokojnie czekać na swoją mamę, która za chwilę zapuka do przedszkolnych drzwi.

 

            Udany start dziecka w przedszkolu jest efektem współdziałania takich podmiotów jak: dziecko, jego rodzina, pracownicy przedszkola

 

            Wspólna troska o dobro dziecka, wzajemne zrozumienie, współpraca przedszkola i rodzinny powinny być gwarantem sukcesu.

 

            Praca w grupie oparta jest na Programie wychowania przedszkolnego „Tropiciele” autorstwa Beaty Gawrońskiej, Emilii Raczek wydany przez Wydawnictwo WSiP. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń nowej podstawy programowej, zawiera cele kształcenia i wychowania oraz sposoby ich osiągania.

 

W toku dziennych zajęć i zabaw dzieci będą zdobywały wiedzę z zakresu 15 obszarów edukacyjnych:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne