Akademia Żaczek

Akademia Żaczek

W ramach edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie przeznaczonym dla dzieci w  5 i 6 letnich ,, Akademia Żaczek”.

Celem projektu ,, Akademii Żaczek” jest:

  1. Popularyzacja sportu poprzez zabawy ruchowe prowadzone pod kierownictwem trenerów sportowych.
  2. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
  3. Trening ogólnorozwojowy zapobiegający otyłości i innym chorobom cywilizacyjnym.

Zajęcia odbywają  się w ramach realizacji podstawy programowej. Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. W projekcie uczestniczą dzieci klasy I a, oraz dzieci 5 i 6 letnie z oddziału i punktu przedszkolnego.

Trenerem w naszej szkole jest pan Enkeleid Dobi, który przez atrakcyjne formy ruchu, gry i zabawy z piłkami rozwija kreatywność i zamiłowanie do sportu oraz kształtuje fizyczne, psychofizyczne i intelektualne cechy dzieci.

Projekt dofinansowany przez Fundację KGHM Polska Miedź.


Rozpoczął się  w marcu 2015 roku i będzie kontynuowany do grudnia 2015 roku.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek-7.45-8.45-klasa I a, 8.45-9.45-dzieci przedszkolne.

 

AKADEMIA ŻACZEK