TRZYMAJ FORMĘ

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Trzymaj formę”. Głównym celem tego projektu jest kształtowanie zachowań prozdrowotnych, prawidłowych nawyków żywieniowych, świadomego wyboru produktów żywnościowych, ich znaczenia dla zdrowia oraz skutków nieprawidłowego odżywiania się. W trakcie omawianych zagadnień poznaliśmy również choroby, które są wynikiem m.in.  nieodpowiedniego odżywiania się (bulimia, anoreksja, nadwaga, anemia, nadciśnienie tętnicze), wiemy, dlaczego powinniśmy poznawać treść etykiet na opakowaniach , jakie szkodliwe substancje znajdują się w produktach żywnościowych.

„ Trzymaj formę” to również propozycja aktywnego sposobu życia, rozumienia roli sportu i prozdrowotnych  zachowań utrwalanych w codziennym życiu.

Nasze działania w sferze promocji zdrowia zostały docenione – otrzymaliśmy certyfikat i również w tym roku szkolnym uczestniczymy w projekcie „ Trzymaj formę”. Mamy nadzieję, że udział uczniów w działaniach projektowych, wpłynie pozytywnie na ich świadomość w zakresie zagadnień żywieniowych, zwiększy  poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i stan swojego organizmu, teraz i w przyszłości.