Projekt ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Projekt ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

CELE PROGRAMU:

  1. Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych.

  2. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury.

  3. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.