"Szkoła ucząca się"

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Szkoła ucząca się" - działanie (opcje do wyboru: _Całościowy rozwój szkoły, Klub, Laboratorium).  To program, który wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz dyrektorów. Dołączyliśmy do ponad 3000 szkół, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę nauczycieli oraz przywództwo edukacyjne.

www.sus.ceo.org.pl

 

NA GÓRĘ