Klasy I-III w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.

W dniu dzisiejszym uczniowie klas I-III wybrali się na wycieczkę przyrodniczą po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Park leży na granicy powiatów bolesławieckiego i polkowickiego, na terenach po byłym poligonie. Północną część parku stanowi kompleks stawów rybackich, centrum to zalesiony garb morenowy, zajęty głównie przez bory sosnowe rosnące na wydmach, a na południu są rozległe wrzosowiska. Pierwszoklasiści zostali poprowadzeni przez przewodnika ścieżką dydaktyczną “Ptasie oko”. Flora i fauna okolic stawów ogromnie wszystkich zaciekawiła. Największą atrakcją było „Bagno Przemkowskie”. Po drewnianej kładce, długiej na 800m, idąc wśród szuwarów doszli do wieży obserwacyjnej. Stąd roztaczał się widok na rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie” . Przewodnik p. Lucjan udostępnił lornetki przy pomocy których uczniowie klasy I mogli obserwować ptaki, a żyje tam ponad 100 rozpoznanych gatunków wodno- błotnych. II i III klasa w tym samym czasie pod przewodnictwem pani Ani udały się w okolice wsi Wilkocin, skąd ruszyły przez las wrzosowo-grzybowy na ruchomą wydmę. Po drodze pani przewodnik interesująco opowiadała o ekosystemach, wzajemnych zależnościach w przyrodzie, o piętrach roślin, każdej napotkanej roślince, krzaczku czy drzewie. Na wydmach uczniowie obserwowali płożące się głodowe formy sosny, w innym miejscu zalesione szczyty wydm porośnięte były lasem chrobotkowym. Dzieci wykonały w grupach piękne obrazy z darów natury. Ostatnim punktem wycieczek była pizzeria i pyszny posiłek.

Razem z przewodnikami zaczerpnęliśmy małą i niezwykle ciekawą lekcję przyrodniczą w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Wycieczka była bardzo udana.

NA GÓRĘ