Zakończenie roku szkolnego

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”, taki napis widniał na dekoracji zdobiącej salę gimnastyczną, gdzie po raz ostatni spotkała się cała społeczność na zakończenie roku.

Już od rana panował w szkole nastrój podniecenia i radości. Uczniowie w galowych strojach zajęli miejsca w sali gimnastycznej. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego rozpoczęła oficjalną część uroczystości. Przy marszowych dźwiękach werbli wprowadzony został poczet sztandarowy, a zebrani odśpiewali hymn. Prowadząca uroczystość przywitała wszystkich zebranych, jak też przybyłych gości. A zaszczycili nas swoją obecnością radni gminy Lubin pani Elżbieta Białosiewicz, pan Jerzy Tadla i przewodnicząca Rady Rodziców pani Agata Ziółkiewicz.

            Jako pierwszy zabrał głos p. dyrektor Mateusz Marciniak, który w ciepłych słowach zwrócił się do grona pedagogicznego i pracowników szkoły, rodziców i uczniów, szczególnie naszych absolwentów - klasy VIII, dziękując za cały rok wytężonej pracy. A potem pan Jerzy Tadla przeczytał list w imieniu wójta gminy. Następnie uczniowie klasy VIII złożyli uroczyste ślubowanie i przekazali sztandar klasie VII.

I nadeszła wreszcie chwila, na którą wszyscy czekali. Pan dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczył świadectwa wyróżniającym się uczniom oraz pamiątkowe nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Na środek wystąpili również laureaci konkursu poświęconego patronce szkoły , konkursu matematycznego „Kangurek” oraz najlepsi czytelnicy. A uczennica klasy VIII Magdalena Madarasz odebrała statuetkę dla najlepszej absolwentki roku szk. 2023/2024. Pisemne podziękowania na środku sali odebrali wszyscy rodzice angażujących się w życie poszczególnych klas i szkoły. 

W drugiej części uroczystości, klasa VIII wystąpiła w przygotowanym z tej okazji programie, pełnym wspomnień, piosenek i życzliwych podziękowań. A potem zgodnie z przyjętą już od lat tradycją, w imieniu wszystkich uczniów klasa VII pożegnała naszych absolwentów. Na zakończenie rodzice ósmoklasistów wyrazili podziękowania za wszystkie lata nauki ich dzieci w szkole. A potem udaliśmy się do klas na ostatnie spotkania z wychowawcami.

NA GÓRĘ