Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim (wówczas Krajewie) została zorganizowana 1 października 1945 roku. Pierwszym nauczycielem i organizatorem placówki był pan Józef Poluk.

1948/49 – następuje zmiana obwodu szkolnego i szkoła zostaje włączona do obwodu Gorzycy (wówczas Skowronków) i zostaje jej filią. W Krzeczynie zostaje tylko jedna klasa z nauczycielem J. Polukiem

1950/51- szkoła staje się szkołą „zbiorczą” dla Gorzycy, Krzeczyna Małego, i Chróstnika. Nauczycielami są: J. Poluk – kierownik, A, Gajewska, Wł. Tomaszewska, i ksiądz Żołyniuk.

1951/52 – powiększa się grono o p. Z. Bottcher, organizowana jest drużyna harcerska. Po raz pierwszy uczniowie kl. VII zdają egzamin końcowy z j. polskiego, matematyki i nauki o społeczeństwie (pisemny i ustny)

1956/57 – zmiana kadry zostaje tylko J. Poluk, dchodzą: J. Czechowska, M. Grodzka i S. Pośpiech

1958/59 – Do grona dołącza Julia Korzeniowska mieszkanka Krzeczyna, absolwentka naszej szkoły z roku 1952.

1961/62 – w ciągu roku na emeryturę odchodzi kierownik szkoły J. Poluk, p.o kierownika zostaje Julia Korzeniowska- Rataj

1964/65 – Julia Rataj zostaje kierownikiem szkoły z nominacji. 1966/67 – Reforma szkolna – powstaje 8-klasowa Szkoła Podstawowa 1973/74 – Koniec samodzielnej szkoły, placówka staje się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lubinie o dwóch nauczycielach, zostają kierownik – J. Rataj i J. Klimecka oraz klasy I – IV.

1974/75 – Szkoła filialna o jednym nauczycielu – J. Rataj

1978/80 – Rozbudowa szkoły. Zostaje zburzony stary poniemiecki budynek i na fundamentach powstaje nowoczesny budynek szkolny. W tym okresie dzieci z klas I – IV uczą się w szkole w Gorzycy.

1980/ 81 – Ponowna reorganizacja – nowy budynek szkoły – we wrześniu następuje otwarcie 8 klasowej Szkoły Podstawowej dyrektorem zostaje p. Teresa Hendel. W ciągu roku następuje zmiana dyrektora obowiązki przejmuje p. Ryszard Zapiór.

1981/84 - Dalsza rozbudowa szkoły – dobudowywanie drugiego skrzydła z klasopracowniami, biblioteką, gabinetem lekarskim, świetlicą i zapleczem kuchennym.

1984/85 – organizacja w placówce oddziału przedszkolnego i grupy pięciolatków.

1985/86 – Oddanie do użytku sali gimnastycznej. Kadra w latach 80 – tych: Ryszard Zapiór – dyrektor, Julia. Rataj, Tekla Hrankowska, J. Klimecka, Małgorzata Zapiór, Celina Zaremaba, Marianna Delążek, Jolanta Witek, Bogusław Zalcman, Maria Pacholska, Teresa Hendel, Adrianna Rataj, Aldona Mziarz, Leokadia Krycka, Maria Chudzio, Jadwiga Zapiór, Elżbieta Hendel.

1991/92 – Na emeryturę odchodzi dyrektor R. Zapiór, funkcję dyrektora obejmuje pani Ludwika Miłaszewska

1998/99 – Szkoła otrzymuje pierwszą w Gminie Lubin pracownię komputerową w ramach projektu MEN „Pracownia internetowa w każdej Gminie”

1999/2000- W czerwcu nadanie szkole sztandaru oraz imienia Marii Konopnickiej

NA GÓRĘ