Pracownicy szkoły 2023/2024


Kadra pedagogiczna

mgr Mateusz Marciniak                - dyrektor szkoły, historia, WOS, technika

mgr Anna Barnat                          - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż

mgr Patrycja Mroczka- Karendys - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki

mgr Adrianna Rataj                      - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki

mgr Małgorzata Szeliga                - nauczyciel j. polskiego

mgr Barbara Przybylska                - nauczyciel j. polskiego, j. angielskiego, plastyki, wychowanie przedszkolne

mgr Jarosław Turyk                       - nauczyciel j. angielskiego

mgr Marta Orligóra                        - pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, doradca zawodowy

mgr Hubert Wadowski                   - religia

mgr Katarzyna Wróblewska            - nauczyciel matematyki, informatyki

mgr Piotr Leśniewski                      - nauczyciel fizyki, geografii, wychowania fizycznego

mgr Krzysztof Kotlarski                - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Monika Kowalczyk                   - nauczyciel historii, bibliotekarz

mgr Karolina Mucha                       - nauczyciel j. niemieckiego, przyrody

mgr Jadwiga Demczuk                   - wychowanie przedszkolne, logopeda

mgr Agnieszka Czerwińska             - nauczyciel chemii, biologii

Pracownicy administracji i obsługi

Weronika Kołodziej               sekretarz

Agnieszka Winnicka              intendentka

Dorota                                  główna księgowa

Mariola Kot                           kucharka

Beata    Boryczka                  pomoc kuchenna

Dorota Wojtowicz                 porządkowa

Krystyna Gajdosz                  porządkowa

Zdzisław Kołodziej                 konserwator

 

 

NA GÓRĘ