PROJEKT „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin”

Gmina Lubin, Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn.: „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin” o numerze RPDS.10.02.01-02-0061/21.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 400 uczniów (183 uczennic i 217 uczniów,
w tym 10 osób z niepełnosprawnością) oraz wsparcie 72 rodziców (60K, 12M), a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w tym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i rozwojowymi ze Szkół Podstawowych w Niemstowie, Szklarach Górnych oraz w Krzeczynie Wielkim,
w terminie do 31.01.2023 r.

 

Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie: http://spniemstow.superszkolna.pl/, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych: http://spszklarygorne.pl/, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim http://spkrzeczynwielki.pl/, a także Gminy Lubin: https://ug.lubin.pl.

 

Całkowita wartość projektu to kwota 454 430,00 zł.

Ważne załączniki (pliki w formacie PDF):

  1. Regulamin projektu.
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu (uczeń).
  3. Formularz zgłoszeniowy do projektu (rodzic).

 

NA GÓRĘ