Kadra

mgr Mateusz Marciniak

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Barnat

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany

mgr Adrianna Rataj

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany

mgr Aldona Maziarz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Szeliga

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Zapiór

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany, licencjat

mgr Yaroslav Turyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel mianowany

mgr Tamara Benkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Sobczyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Orligóra

Funkcja: Pedagog

nauczyciel mianowany

mgr Jadwiga Demczuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Logopeda

nauczyciel dyplomowany,

mgr Danuta Dąbrowska-Szewczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel mianowany

mgr Patrycja Mroczka Karendys

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel mianowany

mgr Karolina Mucha

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Wróblewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Piotr Leśniewski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel kontraktowy

mgr Barbara Przybylska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Krac

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Krzysztof Kotlarski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Cichosz

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Kowalczyk

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz