Kadra

mgr Elżbieta Młynek

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: ed. wczesnoszk., świetlica

dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany