Kadra

mgr Anna Barnat

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wych. fiz., ed. wczesnoszk.

nauczyciel dyplomowany