Kadra

mgr Adrianna Rataj

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wych. fiz., zaj. komputerowe, informatyka, ed. wczesnoszk.

nauczyciel dyplomowany