Kadra

Małgorzata Zapiór

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, godz. z wych.

nauczyciel mianowany, licencjat