Kadra

mgr Danuta Dąbrowska-Szewczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: przyroda, plastyka, godz. z wych., technika, biologia

nauczyciel mianowany