SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej - Klasa III

Wychowawca

mgr Anna Barnat

Moja klasa

mgr Anna Barnat

Przedmioty: ed. wczesnoszk.

nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Sobczyk

Przedmioty: religia

nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Przybylska

Przedmioty: j. polski, j.angielski

nauczyciel kontraktowy

mgr Krzysztof Kotlarski

Przedmioty: wych. fiz.

nauczyciel dyplomowany