Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
https://spkrzeczynwielki.pl

30 kwietnia 2019 23:20 | Aktualności

KOMUNIKAT

Komunikat

Opłata za obiady w miesiącu maju wynosi 70,00zł

Wpłacać proszę do 30.04.2019r./wpływ na nasze konto/.