Aktualności

30 sierpnia 2017 21:06 | Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE OBIADÓW W SZKOLE

Od dnia 07.09.2017 r będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Koszt jednego obiadu wynosi : 3,50 zł ( słownie trzy 50/100 zł) .

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi : 59,50 zł /17 dni x 3,50 zł/.

Zapisy na obiady u intendenta do 06.09.2017r do godz. 9.00.Opłaty za obiady proszę wpłacać tylko i wyłącznie na konto szkoły

nr: 32 8669 0001 2031 0312 0567 0002

za cały miesiąc z góry do 30 dnia każdego miesiąca( wpływ na nasze konto), poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, za wyjątkiem miesiąca września, za który dopuszcza się wnoszenie opłaty do 15 września oraz miesiąca stycznia, za który opłaty uiszcza się w terminie do 15 stycznia. W takich sytuacjach korzystanie z posiłku odbywa się po uiszczeniu opłaty. Brak wpłaty spowoduje nieotrzymanie posiłku przez dziecko z początkiem kolejnego miesiąca.

Rodzice, którzy chcą by ich dziecko korzystało z obiadów, a koszty opłat przekraczają ich możliwości finansowe, proszeni są o osobisty kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Księginicach.

Skorzystanie z odpisu za obiady jest możliwe tylko wówczas, kiedy rodzic zgłosi w szkole nieobecność dziecka na obiedzie co najmniej w dniu nieobecności przed przygotowaniem posiłku do godz. 8.00

W przypadku rezygnacji  z obiadów w trakcie roku szkolnego należy przed rozpoczęciem nowego miesiąca zgłosić ten fakt w formie pisemnej do intendentki szkoły.

Nr telefonu do intendentki :76/ 840 87 04 w.23

 

OBIADY WYDAWANE SĄ:

 

Godz. 1000   I danie      - punkt przedszkolny, ”O”

Godz. 1100   I,II danie    - klasa I - III

Godz. 1130   II  danie    - punkt przedszkolny , „O”

Godz. 1200    I,II danie     - klasa IV – VII

Przeczytano: 695 razy. Wydrukuj|Do góry