Aktualności

03 września 2019 20:53 | Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW w sprawie obiadów

Od dnia 09.09.2019r będą wydawane obiady w stołówce szkolnej.

Koszt jednego obiadu wynosi  3,50zł ( słownie : trzy 50/100zł).

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi : 56,00 zł.

Zapisy na obiady u intendenta  do 05.09.2019r do godz.8.00.

Opłatę za obiady proszę wpłacać tylko i wyłącznie na konto szkoły:

Nr:   32 8669 0001 2031 0312 0567 0002

Za cały miesiąc z góry do 30 dnia każdego miesiąca ( wpływ na nasze konto) poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków  w stołówce szkolnej, za wyjątkiem miesiąca września , za który dopuszcza się wnoszenie opłaty do 15 września oraz miesiąca stycznia ,za który opłaty uiszcza się w terminie do 15 stycznia. W takich sytuacjach korzystanie z posiłku odbywa się po uiszczeniu opłaty. Brak wpłaty spowoduje nieotrzymanie posiłku przez dziecko z początkiem kolejnego miesiąca.

Skorzystanie z odpisu za obiady jest możliwe tylko wówczas, kiedy rodzic zgłosi w szkole nieobecność dziecka na obiedzie co najmniej w dniu nieobecności  przed przygotowaniem posiłku do godz.8.00.

Nr telefonu do intendentki : 76/840 87 04 w.23

 

 

OBIADY WYDAWANE SĄ:

 

Godz. 1000   I danie      - punkt przedszkolny, ”O”

Godz. 1110   I,II danie    -             klasa I - IV

Godz. 1130   II  danie    - punkt przedszkolny , „O”

Godz. 1210    I,IIdanie     -                  klasa V – VIII

Przeczytano: 1052 razy. Wydrukuj|Do góry