Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Obiady

Obiady

 

Opłata za obiady w miesiącu MAJ wynosi 68,00zł (tj. 17 dni x 4,00zł)
Proszę wpłacać do 30.04.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.

 

 

Opłata za obiady w miesiącu KWIECIEŃ wynosi 68,00zł (tj. 17 dni x 4,00zł)
Proszę wpłacać do 31.03.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.

 

 

 

Opłata za obiady w miesiącu MARZEC wynosi 92,00zł (tj. 23 dni x 4,00zł)
Proszę wpłacać do 28.02.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.

 

 
 
 
Opłata za obiady w miesiącu LUTY wynosi 44,00zł (tj. 11 dni x 4,00zł)
Proszę wpłacać do 31.01.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.

 

 

Opłata za obiady w miesiącu LISTOPADZIE wynosi 76,00zł (tj. 19 dni x 4,00zł)

 

Proszę wpłacać do 31.10.2021r. (wpływ na nasze konto).

 

W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.

 

 
Opłata za obiady w miesiącu GRUDNIU wynosi 64,00zł (tj. 16 dni x 4,00zł)

 

Proszę wpłacać do 30.11.2021r. (wpływ na nasze konto).

 

W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczywpłata.

  

 

 

Opłatę za obiady proszę wpłacać tylko i wyłącznie na konto szkoły:

Nr:   32 8669 0001 2031 0312 0567 0002

Za cały miesiąc z góry do 30 dnia każdego miesiąca (wpływ na nasze konto) poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków  w  stołówce szkolnej, za wyjątkiem miesiąca września, za który dopuszcza się  wnoszenie opłaty do 15 września oraz miesiąca stycznia, za który opłaty  uiszcza się w terminie do 15 stycznia. W takich sytuacjach korzystanie z  posiłku odbywa się po uiszczeniu opłaty. Brak wpłaty spowoduje nieotrzymanie posiłku przez dziecko z początkiem kolejnego miesiąca.

Skorzystanie z odpisu za obiady jest możliwe tylko wówczas, kiedy rodzic zgłosi w szkole nieobecność dziecka na obiedzie co najmniej w dniu nieobecności  przed przygotowaniem posiłku do godz. 8.00.

Nr telefonu do intendentki : 76/840 87 04 w.23

NA GÓRĘ