Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Obiady

Obiady

Opłata za obiady dla dzieci z OP i PP w miesiącu WRZESIEŃ wynosi 67,50zł [tj. 15 dni (od 12.09.2022r.) x 4,50zł]
Proszę wpłacać do 15.09.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.
 

Opłata za obiady dla uczniów klas I -VIII w miesiącu WRZESIEŃ wynosi 90,00zł [tj. 15 dni (od 12.09.2022r.) x 6,00zł]
Proszę wpłacać do 15.09.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.
 

Opłata za obiady dla dzieci z OP i PP w miesiącu PAŹDZIERNIK wynosi 90,00zł [tj. 20 dni (od 12.09.2022r.) x 4,50zł]
Proszę wpłacać do 30.09.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.
 

Opłata za obiady dla uczniów klas I -VIII w miesiącu PAŹDZIERNIK wynosi 120,00zł [tj. 20 dni (od 12.09.2022r.) x 6,00zł]
Proszę wpłacać do 30.09.2022r. (wpływ na nasze konto).
W tytule przelewu proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA, którego dotyczy wpłata.
 
 

 

 

Opłatę za obiady proszę wpłacać tylko i wyłącznie na konto szkoły:

Nr:   32 8669 0001 2031 0312 0567 0002

Za cały miesiąc z góry do 30 dnia każdego miesiąca (wpływ na nasze konto) poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków  w  stołówce szkolnej, za wyjątkiem miesiąca września, za który dopuszcza się  wnoszenie opłaty do 15 września oraz miesiąca stycznia, za który opłaty  uiszcza się w terminie do 15 stycznia. W takich sytuacjach korzystanie z  posiłku odbywa się po uiszczeniu opłaty. Brak wpłaty spowoduje nieotrzymanie posiłku przez dziecko z początkiem kolejnego miesiąca.

Skorzystanie z odpisu za obiady jest możliwe tylko wówczas, kiedy rodzic zgłosi w szkole nieobecność dziecka na obiedzie co najmniej w dniu nieobecności  przed przygotowaniem posiłku do godz. 8.00.

Nr telefonu do intendentki : 76/840 87 04 w.23

NA GÓRĘ