Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

2022/2023

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na wolne miejsca

 

- od 01 marca 2022 r. do 11 marca 2022 r. składanie przez rodziców Wniosku o przyjęcie
do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do 23 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych,                     

-do 28 marca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia,

- do 31 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

rekrutacja  uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 

- od 04 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022r. składanie  przez rodziców Wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,   

- do 10 czerwca 2022 r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

- do 17 czerwca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, 

- do 24 czerwca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

Harmonogram rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej:

- od 07 lutego 2022 r.  do 28 lutego 2022 r. składanie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do 09 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- do 14 marca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

- do 16 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Postępowanie uzupełniające:

- od 04 maja 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. składanie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do 23 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- do 26 sierpnia 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

- do 31 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

 

NA GÓRĘ